Pozytywne wiadomości z rynku budowlano-instalacyjnego

Wyniki osiągnięte przez polską gospodarkę, branżę budowlaną i instalacyjno-grzewczą w 2015 roku były pozytywne. To efekt wielu czynników rozłożonych w długim czasie. Osiągnięte rezultaty pozwalają na ostrożny optymizm branży instalacyjno-grzewczej. Niemniej wielu zaleca ostrożność z powodu nieprzewidywalności wpływu polityki na gospodarkę. Przykładem może być ustawa o OZE, która miała wejść w życie od początku stycznia 2016 r., a została odłożona do połowy roku i jest zapowiadana jej zmiana.

Wg GUS wzrost gospodarczy w 2015 r. wyniósł 3,6%. Głównym czynnikiem wzrostu był popyt krajowy. Ceny produkcji budowlano-montażowej w 2015 r. w stosunku do 2014 roku spadły o 0,5%. Wzrosły natomiast ceny specjalistycznych robót budowlanych o 0,4%.

W 2015 r. wydano pozwolenia na budowę 188 822 mieszkań (wzrost w stosunku do 2014 r. o 20,5%). Wzrosła również liczba rozpoczętych budów i lokali oddawanych do użytkowania. Miało to bezpośredni wpływ na osiągnięte wyniki branży instalacyjno-grzewczej i daje dobre perspektywy na następne 2-3 lata, o ile nie zmieni się sytuacja np. w sferze możliwości finansowania tych inwestycji lub nie nastąpi spadek siły nabywczej inwestorów i użytkowników mieszkań.

W 2015 r. oddano do użytkowania 147 tys. mieszkań (wzrost o 3,2%). Najwięcej oddali do użytku inwestorzy indywidualni – 79,7 tys. (54% ogółu). Oni też uzyskali w 2015 r. najwięcej pozwoleń na budowę. Deweloperzy w 2015 r. oddali do użytkowania 62,4 tys. mieszkań (42,3%). Uzyskali oni pozwolenia na budowę 97,2 tys. mieszkań (wzrost o 25,5%).

Spółdzielnie mieszkaniowe oddały do użytkowania 2052 mieszkania i ich udział w rynku stale maleje. Największy wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w województwie pomorskim – o 20,5%, podkarpackim – o 18,8% oraz podlaskim – o 13,7%. Spadek miał miejsce w sześciu województwach, w tym największy: w opolskim – o 10,5%, małopolskim – o 5,8% i mazowieckim – o 5,1%.

Największy wzrost liczby mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia odnotowano w: warmińsko-mazurskim – o 56,9%, podlaskim – o 43,4% i lubelskim – o 37,8%. Spadek zaś tylko w województwie lubuskim – o 1,7%.

Czytaj dalej….

źódło: rynekinstalacyjny.pl