KONGRES INSTALEXPO

polski instalator sggik161x123

XIII Kongres INSTALEXPO

Warszawa, 17.09.2015

JUTRO ZACZYNA SIĘ DZIŚ

Przełomowe technologie w instalacjach

17 września 2015 r. na terenie warszawskiego Centrum Targowego

EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego.

Serdecznie zapraszam 17 września na XIII już Kongres INSTALEXPO, organizowany przez redakcję Polskiego Instalatora oraz Polską Korporację Techniki SGGiK. Jak co roku obejmie on konferencję techniczną oraz uroczyste rozstrzygnięcie jesiennej edycji prestiżowego konkursu o statuetkę Złotego Instalatora dla najlepszych wyrobów. Mamy nadzieję powitać na nim liczne grono fachowców z branży, ale też przedstawicieli instytutów, uczelni, samorządu, wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni. I to tyle tradycji…

W tym roku przygotowujemy dla Państwa szczególnie dużo nowości: będzie zatem nowe miejsce – warszawskie Centrum Expo XXI oraz nowa formuła organizacyjna. Rangę INSTALEXPO wzmocnią wydarzenia towarzyszące, partnerskie: Międzynarodowe Targi Aquatherm Warsaw oraz Warsaw Build. Goście Kongresu będą zarazem gośćmi targów. Nasze hasło: „Jutro zaczyna się dziś. Przełomowe technologie w instalacjach” znajdzie interesujące odniesienia do nowatorskich technologii i produktów, bieżących wydarzeń oraz możliwości rozwoju branży zarówno podczas prezentacji, jak i paneli tematycznych prowadzonych w mniejszych grupach. Prezentacja laureatów, wręczenie statuetek nagrodzonym firmom oraz dyskusja ekspertów odbędą się na targowym forum dyskusyjnym – przy licznym, otwartym audytorium.

Warto być na naszym Kongresie, warto odwiedzić Targi!

 

Joanna Jankowska

redaktor naczelna Polskiego Instalatora

Program konferencji XIII Kongresu INSTALEXPO

JUTRO ZACZYNA SIĘ DZIŚ

Przełomowe technologie w instalacjach

9.00-9.30 Rejestracja uczestników

9.30-9.40 Wprowadzenie

Redaktor naczelna PI, dyrektor Polskiej Korporacji Techniki SGGiK

INWESTYCJE – PRAKTYCZNE ASPEKTY DZIAŁAŃ

9.40-10.10 Jak zmotywować inwestorów i rozruszać branżę?

Plany NFOŚiGW 2015-2016 w zakresie wsparcia dla inwestycji w OZE, zagospodarowanie ścieków, ochronę środowiska. Zmiany w Programie Prosument, program KAWKA.

Przedstawiciele NFOŚiGW

10.10-10.40 Techniczne możliwości spełnienia programu NF15 i NF40 w zakresie instalacji. Termomodernizacja.

Dr Piotr Jadwiszczak, Politechnika Wrocławska

10.40-11.00 Przygotowanie inwestycji od strony prawnej.

Najnowsze zmiany w prawie budowlanym a zakres instalacji.

Kancelaria Adwokacka OBLIGO Sieczkowski i Spółka Sp.k.

11.00-11.20 PRZERWA KAWOWA

11.20-14.20 PANELE TEMATYCZNE

PANEL ENERGIA

PANEL WODA I ŚCIEKI

Fotowoltaika jutra. Czy perowskity mogą zrewolucjonizować rynek OZE?

Technologie renowacji rurociągów.

Energia z wiatru – dla domu, dla gminy, do sieci?

Nowe materiały rur i systemy połączeń.

Aspekty użytkowe i wykonawcze.

Mikrokogeneracja – ogniwa paliwowe i hybrydy.

Kanalizacja bez zapachów i hałasów – szczególne wyzwania.

Magazynowanie energii – obecne możliwości

i perspektywy. Zasobniki ciepła i akumulatory.

Małe przepompownie ścieków

w różnych warunkach eksploatacji.

Aktywny termicznie budynek – aktywowanie masy budynku do magazynowania ciepła i chłodu.

Technologie oczyszczania ścieków w Europie i Polsce. Funkcjonowanie rynku oczyszczalni – przykłady.

14.20-15.00 PRZERWA OBIADOWA

15.00-16.00 FORUM DYSKUSYJNE TARGÓW AQUATHERM

15.00-15.15 Uroczyste ogłoszenie laureatów w Konkursie na Najlepszy Produkt oraz wręczenie statuetek Złotego Instalatora

15.15-15.45 Dyskusja laureatów i zaproszonych gości.
Moderator. Wśród zagadnień m.in. polityka cenowa wobec partnerów (wykonawców, dystrybutorów, inwestorów), etykiety energetyczne – pozytywny impuls czy utrudnienie, bariery rozwoju branży, jak podwyższać standardy na rynku preferującym jak najniższe ceny (mieszkaniówka)

W celu wzięcia udziału w kongresie należy kontaktować się z:

Agnieszką Skrzypczyk  tel. 22 678 38 05  wew. 231, e-mail: agnieszka.skrzypczyk@expert-media.pl

Damian Kielan asystent redakcji Polskiego Instalatora

tel.: 22 678 38 05 wewn. 222 lub 22 678 37 30 wew. 209  e-mail: d.kielan@polskiinstalator.com.pl

 

Podczas konferencji uczestnicy mogą korzystać z darmowych porad prawnych renomowanej kancelarii.

Program merytoryczny konferencji będzie dodatkowo wzbogacony prezentacjami firmowymi.

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie.