DLACZEGO WARSZAWA?

Województwo Mazowieckie i miasto Warszawa – stolica kraju, to lider polskich przemian i najszybciej rozwijający się region Polski. Młoda, dobrze wykształcona kadra, najmniejsza liczba bezrobotnych i największe zatrudnienie – to cechy świadczące o wysokim poziomie gospodarczym tego regionu. Mazowsze charakteryzuje się dużym wewnętrznym zróżnicowaniem. Potencjał w skali kraju prawie w każdej dziedzinie: nauki, badań, edukacji, przemysłu oraz infrastruktury.

Atuty województwa

 • duża koncentracja podmiotów gospodarczych
 • najwyższy w kraju poziom dochodów ludności
 • lokalizacja w transeuropejskich korytarzach transportowych, zapewniających połączenie z większymi miastami kraju i Europy (rozbudowane linie kolejowe oraz największy w kraju port lotniczy)
 • najwyższy poziom innowacyjności (nakłady na działalność badawczą i rozwojową należą do najwyższych w kraju)
 • Warszawa – stolica państwa i województwa, miasto o międzynarodowym znaczeniu. Warszawę charakteryzuje największa w kraju dynamika zmian gospodarczych, duże zasoby wykwalifikowanej kadry pracowników, wysoka dynamika prywatyzacji sektora państwowego
 • centralnie położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych
 • lider gospodarczy kraju: największy wskaźnik udziału w PKB krajowym – 21,6% wartości ogólnokrajowej
 • 1 miejsce w kraju pod względem PKB na 1 mieszkańca – ok. 160% średniej krajowej
 • Warszawska Giełda Papierów Wartościowych – centrum kapitałowe Europy Środkowej i Wschodniej

Sektory wysokiej szansy

 • Spożywczy
 • Budowlany
 • BPO

Źródło: PAIiIZ http://www.paiz.gov.pl/regiony/wojewodztwa/mazowieckie